Utställningar som det var på Oskarsskolan.

Skolmuseet består av ett antal utställningar som visas permanent. Här nedan ses exempel från utställningarna

1930-talssalen

Åskådningsmaterial så som fåglar och anda djur samt material från fysik och kemi har samlats i museets monterskåp

1800-talssalen

Här olika typer av bänkar från 1800-talets mitt till ungefär år 1900.

Dessutom har vi en bänk från 1600 - 1700-talet.

 I bakgrunden ser vi en omfattande samling arbeten och verktyg från textil- och träslöjden förr.

Planschrummet

Många ämnesområden är här representerade med planscher på kartong och med rullplanscher.

Bokrummet

I museet finns pedagogisk litteratur med ca: 6000 böcker.

Även äldre bildapparater syns i bild.

I bakgrunden skymtar några av de ca: 500 kartorna.

I 1930-talssalen har vi historiska kartor, som visar Sverige under flera århundraden

Mycket gamla bildapparater är här utställda.

Vi ser även bilder på personer som varit betydelsefylla för Norrköpings skolutveckling.

Från vår omfattande fotografisamling visas äldre skolbyggnader samt exempel på nybyggnation.

Här finns stentryckta planscher från 1800-talets mitt, tryckta i Norrköping.

Barnbiblioteket Saga

Museet har en representativ samling av barnbiblioteket Sagas böcker från 1899 till våra dagar.

Här representeras också kända författare och bokillustratörer av böckerna.